Gezin

Gezinscoaching en/of therapie.

Als er iets moeilijk is dan is dat wel omgaan met elkaar. Vooral als je allemaal anders bent.  Uw kind kan veel gevoeliger zijn dan u en dat is niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Of er is een situatie ontstaan waarin de spanningen veel te hoog oplopen. Ook kan het zijn dat het contact tussen de gezinsleden te gering is.

Het kan zijn dat u er alleen niet uitkomt. In dat geval kan OptiZorg u een helpende hand bieden. Mocht u hierin interesse hebben dan lees hier verder..

Meekijken

Er wordt uitgebreid met u meegekeken. Wat gaat er moeilijk. Wie doet wat, en hoe komt dat over. Wie begrijpt wie niet en hoe komt dat eigenlijk. Ik ga er vanuit dat er in het allerbinnenste van heel erg moeilijk en vervelend gedrag, pijn en gebrek aan liefde en acceptatie ligt. Ik zorg ervoor dat duidelijk wordt wat er eigenlijk aan de hand is. Met medewerking van elk gezinslid kan stapje voor stapje het begrip voor elkaar toenemen.

Welk resultaat

Het resultaat kan zijn dat de rust weerkeert in het gezin. Dat het begrip voor elkaar toeneemt en de sfeer in huis aanzienlijk verbetert. Er zullen na de begeleiding van OptiZorg positieve contacten kunnen zijn tussen de gezinsleden.

Volwassenen en kinderen die sessies bij OptiZorg volgen gaan vooruit. Onderstaand een aantal van hun ervaringen.

 

Mijn dochter heeft haar probleem uitgelegd en heel vaak getekend en gevoeld in een hoepel. Het probleem werd minder en ging uiteindelijk weg na een aantal sessies. Ze heeft ook rollenspelen gedaan om meer voor zichzelf op te komen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Het effect is dat mijn dochter zich weer goed voelt, meer zelfvertrouwen heeft en meer voor zichzelf op komt.

Moeder meisje, 8 jaar


Ik heb als effect ervaren dat ik veel meer ontspannen ben. Heb bijna geen last meer van mijn zenuwen. Ik durf meer voor mezelf op te komen. Ook kan ik meer de gebeurtenissen van een paar jaar geleden (slechte werkervaring) loslaten. De begeleiding van Ineke bevalt goed, in een prettige ontspannen manier, waar je jezelf kunt zijn.

Vrouw, 40 jaar


Ik heb mijn probleem getekend en rollenspelen gespeeld. En ik heb verteld wat er is en wat ik wil veranderen. Ik voel me nu veel zekerder en durf meer. Wat er nu anders is, is dat ik me nu anders opstel. Ik voel me niet meer minder dan de rest.

Meisje, 15 jaar

 

Mijn kinderen hebben via het “ samen spelen” geleerd om beter naar elkaar te luisteren en om elkaars ideetjes te proberen te begrijpen en samen te voegen tot een nieuw spel. Ze hebben geleerd om met lastige situaties om te gaan en dan goed te overleggen om tot een goede oplossing te komen. Lucas voor wie de begeleiding bedoeld was kan nu zelfstandiger spelen. Hij kan zichzelf langer vermaken. Hij kan overleggen met zijn zusje en andere kinderen. Hij kan meegaan in andermans ideeen. Hij is meer in staat om verbaal  lastige situaties op te lossen, zijn boosheid onder controle te houden of verstandiger te uiten.

In eerste instantie was het voor hem ontspannend om volledig te bepalen wat er ging gebeuren. Gedurende de begeleiding leerde hij steeds beter te accepteren dat anderen iets aan zijn spel toevoegden, een nieuw spel introduceerden  en af en toe zelfs “nee” zeiden tegen zijn spel.

Het is gelukt om te laten ervaren dat iedereen andere dingen kan willen en dat het belangrijk is om daar dan ruimte voor te maken en goed naar elkaar te kijken en te luisteren. Het is niet zo dat ze nu nooit meer conflictjes hebben, maar ze hebben wel beduidend minder onenigheid en kunnen ook een tijdlang zonder mijn directe toezicht samen spelen. Natuurlijk blijft het nodig om dit regelmatig te herhalen en te blijven oefenen, maar door de begeleiding kan ik dit nu zelf met ze doen.

Volgend spelen is heel erg fijn. Zowel voor de kinderen met ASS als voor kinderen zonder. Het is prettig voor een kind om helemaal te mogen bepalen wat er gaat gebeuren, in een spelsituatie uiteraard. Naarmate er meer gespeeld wordt en het kind heeft ervaren hoe het is om helemaal te mogen sturen kan er ook wat meegestuurd en bijgeschaafd worden. Hierdoor kan van alles geoefend worden met een kind.

moeder van Lucas, 6 jaar, PDD-NOS


Ik heb mijn verleden een plekje kunnen geven en ik ben erachter wat er nou precies aan de hand is met mij. Ik heb via tekeningen kunnen aangeven hoe ik mij voelde. Dat was fijn want ik kon niet zo goed over mijn gevoel praten, maar zo wel.

De begeleiding heeft geholpen. Ik ben meer zelfverzekerd, durf mijn eigen mening weer te geven. Sta veel positiever tegenover het leven. Heb weer zin in dingen en onderneem ze ook. Ik heb mezelf weer.

Jonge vrouw, 21 jaar