Uw therapeut of coach

Ineke van Staalduinen (1965)

Hallo, ik ben Ineke van Staalduinen en heb vanaf 1996 een praktijk waarin ik mensen begeleid om zich weer goed in hun vel te doen voelen. In deze praktijk heb ik veel ervaring opgedaan in het geven van therapie: begeleiden in het loslaten van het verleden en het contact maken met het besef van waarde en liefde voor jezelf.
Ik werk er met cliënten naar toe dat vastzittende gevoelens en gedachten worden bevrijd. Dan pas kan een verandering in de goede richting worden ingezet. Ik streef er naar mensen te begeleiden naar een leven waarin gevoel, liefde en vertrouwen een plek krijgen.
Dit alles vormt de basis voor OptiZorg. Ik richt me in zowel de ouder- als kind therapie erop dat er innerlijke steun en verandering nodig is voor de uiterlijke veranderingen. Met andere woorden gedragsverandering naar uw partner, familie of uw kinderen begint van binnen.

Mijn ervaring met de kinderen met autisme

Via de “Son- Rise” methode heb ik leren spelen en omgaan met kinderen met “autisme”. Ik begeleid bij het “samen spelen” zoals dat hier op de website staat vermeld. Voor de begeleiding van kinderen met autisme is het mijns inziens van belang dat de ander hen tegemoet komt vanuit acceptatie, zonder oordeel. Ik heb dat in sterke mate in huis en ben soms zelf wel eens verbaasd van het vertrouwen dat ik krijg van kinderen. Ik leer ouders graag vanuit een grondhouding van acceptatie te spelen en om te gaan met hun kind. Ik stem me af op de wensen van de ouders en het kind en maak in overleg een begeleidingspakket op maat.

 

 

Therapie met kinderen

Omdat ik in de begeleiding van volwassenen merkte dat er heel veel vast komt te zitten in de mens in de kindertijd, ben ik me gaan realiseren dat het goed zou zijn voor kinderen om eerder in hun leven, als het nodig is, begeleid te worden. Na het volgen van de opleiding jeugd-, kind-, en gezinsbegeleiding ben ik dan ook begonnen met het begeleiden van kinderen. Ik zorg er in deze begeleiding voor dat kinderen ondanks wat ze meemaken contact blijven houden met hun eigen gevoelens, hun eigen vertrouwen en hun eigen liefde. In deze begeleiding maak ik gebruik van dezelfde technieken als bij volwassenen, aangevuld met NLsPel, de helende reis en theatersport.

Weerbaarheid

Voor kinderen en volwassenen heb ik de weerbaarheidsverhogende sessies laten ontstaan. Ik vind dit een erg belangrijk onderdeel in mijn praktijk. Telkens weer blijkt herstel van weerbaarheid en voor jezelf opkomen nodig te zijn.

Gevoelige kinderen, hoogsensitief, HSP

Zelf ben ik gevoelig van aard en ben dan ook blij als ik soortgelijke mensen en kinderen ontmoet. Dit betekent dat kinderen die gevoeliger blijken te zijn en HSP hebben of hooggevoelig zijn bij OptiZorg op de goede plek zijn en begrepen en geaccepteerd kunnen worden in hun manier van doen en zijn.

Opleiding en trainingen

Ik heb een aantal cursussen en opleidingen gevolgd waarvan hier een overzicht van de relevante voor OptiZorg:

  •    Toegepaste onderwijskunde
  •    Regressietherapie
  •    Individuele opstellingen
  •    NLsPel
  •    Methode aucutourier (voor kinderen met autisme)
  •    Son-Rise, cursus voor ouders (van kinderen met autisme)
  •    Jeugd-, kind-, en gezinsbegeleiding
  •    Ik leer anders (voor beelddenkers)
  •    Coachee (kindercoach spel)

Ineke van Staalduinen