Voor wie

Wanneer kan de begeleiding van OptiZorg geschikt zijn?

Voor uw kind

U kunt zich melden bij Optizorg als uw kind

 • zich anders dan anders gaat gedragen
 • zich moeilijk uit
 • plotseling niet meer zo graag naar school gaat
 • te boos reageert
 • te hard reageert op u, broertjes of zusjes of vriendjes/vriendinnetjes
 • vermoeid is
 • iets moeilijks heeft meegemaakt en het niet verwerkt
 • correcties thuis niet snapt of onrechtvaardig vind
 • u denkt dat er iets uit het kind moet qua emoties, maar het kind zelf niet kan bereiken
 • emotioneler is dan anders
 • in beelden denkt en de stof niet opgeslagen krijgt
 • u langdurige spelbegeleiding thuis wilt voor uw kind met autisme

Voor uzelf

U kunt terecht bij OptiZorg als

 • het verleden weer omhoog komt
 • u geen positiviteit kunt ervaren naar uw kind
 • u vermoeid bent
 • u een teveel aan emoties ervaart
 • u zich niet stevig kunt opstellen naar overheersende types
 • u handreikingen wilt in het omgaan met uw kind
 • u zich graag anders wilt gedragen, maar alleen met dit voornemen lukt het u niet
 • u meer zingeving aan uw leven wilt geven
 • u meer uzelf wilt zijn in allerlei situaties
 • u uw perfectionisme wat wilt indammen
 • u uitgeput raakt van het aanpassen aan een ander
 • mensen u gemakkelijk kunnen overrulen
 • u een emotioneel lastige periode in uw leven ervaart
 • u nu eindelijk wel eens rekening wil gaan houden met uzelf, zonder anderen tekort te doen
 • grenzen wil leren stellen naar uw kind of anderen
 • positief wil leren zijn naar uw kind
 • u te bezorgd bent over uw kind
 • u uzelf beschrijft als hooggevoelig of zeer gevoelig en een weg wilt vinden in het hiermee omgaan
 • u een vorm van autisme heeft en de oude gevolgen van hoe anderen met je zijn omgegaan wilt loslaten
 • u wilt leren om volgend te spelen met uw kind met autisme of uw kind met hooggevoeligheid
 • u verdrietig, boos en teleurgesteld bent en u krijgt dit niet opgelost door erover te praten

Voor uw gezin

Zijn er problemen in uw gezin dan kunt u ook terecht als:

 • er in het gezin teveel negatief gedrag is
 • er geen contact is tussen gezinsleden
 • het gewoon niet goed loopt, maar niemand in het gezin kan het omkeren
 • er erg veel onbegrip is tussen u en uw gezin