Begeleiding kinderen

OptiZorg wil graag het gevoelige kind begeleiden. Het kind dat eerder gekwetst is. Harder schrikt van kleine pesterijen. Soms ook heftig kan reageren op de correcties van ouders en leraren. Soms raakt het gevoelige kind in de knoop met zijn eigen gevoel en de omgeving. Ook zij kunnen dan vooral thuis heftig reageren. Boos en soms zelfs hard naar de leden in het gezin. Andere kinderen trekken zich juist terug. Als uw kind tekenen van dit gedrag laat zien en u komt er niet meer alleen uit dan kunt u de hulp van OptiZorg inroepen. Wat we vervolgens gaan doen in de therapie en wat het effect kan zijn leest u hieronder.

De eerste bedoeling van de begeleiding

Het is mijn eerste zorg dat duidelijk wordt welke situaties moeilijk zijn. Is dat op school, thuis of ergens anders. Het kind tekent, legt uit en ik stel vragen. In de sessie achterhalen we welk gevoel er onder het gedrag zit, of welke moeilijkheid. Dat lijkt moeilijk, maar het gaat vaak heel gemakkelijk. De sfeer die er ontstaat en de gemakkelijke tekentechnieken die gebruikt worden geven het kind de ruimte om te laten zien wat er is.

Het vervolg

De volgende keren behandelen we vaak 1 of 2 situaties per keer. We spelen het na, zoeken het gevoel, tekenen het gevoel, accepteren het gevoel, en spelen het nog een keer. We herhalen dit net zolang totdat de situatie gewoon voelt en er niets meer te veranderen valt.

Resultaten van de begeleiding

Kinderen die de oefeningen doen en ook blijven totdat het is opgelost gaan in het vervolg anders door het leven. Ze hebben het gevoel er weer bij te horen, voelen zich gelijkwaardig, zijn tevredener, lopen weer rennend de school binnen, hebben meer vertrouwen in zichzelf, zijn opener en steviger etc. Kijk hier voor een overzicht van ervaringen.