Ervaringen en resultaten

Volwassenen en kinderen die therapie, spelbegeleiding, of weerbaarheidssessies volgen bij OptiZorg gaan vooruit. Onderstaand een aantal van hun ervaringen.

 

Mijn dochter heeft haar probleem uitgelegd en heel vaak getekend en gevoeld in een hoepel. Het probleem werd minder en ging uiteindelijk weg na een aantal sessies. Ze heeft ook rollenspelen gedaan om meer voor zichzelf op te komen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Het effect is dat mijn dochter zich weer goed voelt, meer zelfvertrouwen heeft en meer voor zichzelf op komt.

Moeder meisje, 8 jaar


Ik heb als effect ervaren dat ik veel meer ontspannen ben. Heb bijna geen last meer van mijn zenuwen. Ik durf meer voor mezelf op te komen. Ook kan ik meer de gebeurtenissen van een paar jaar geleden (slechte werkervaring) loslaten. De begeleiding van Ineke bevalt goed, in een prettige ontspannen manier, waar je jezelf kunt zijn.

Vrouw, 40 jaar


Ik heb mijn probleem getekend en rollenspelen gespeeld. En ik heb verteld wat er is en wat ik wil veranderen. Ik voel me nu veel zekerder en durf meer. Wat er nu anders is, is dat ik me nu anders opstel. Ik voel me niet meer minder dan de rest.

Meisje, 15 jaar

 

Ik heb om leren gaan met gesprekken, voornamelijk waar mijn ex-man bij zit, bij instanties, maar ook in het dagelijks leven. Door te oefenen heeft het mij leren inzien dat ik problemen die ontstaan in een gesprek beter kan oplossen. Voornamelijk ook om te kijken naar waarom ik dingen juist niet deed ivm mijn verleden en scheiding.

Nu kan ik een gesprek beter aan door leiding te nemen als het begint te escaleren. Ik heb dit nu ook in de praktijk gebracht.

Jacqueline 41 jaar.

 

Mijn kinderen hebben via het “ samen spelen” geleerd om beter naar elkaar te luisteren en om elkaars ideetjes te proberen te begrijpen en samen te voegen tot een nieuw spel. Ze hebben geleerd om met lastige situaties om te gaan en dan goed te overleggen om tot een goede oplossing te komen. Lucas voor wie de begeleiding bedoeld was kan nu zelfstandiger spelen. Hij kan zichzelf langer vermaken. Hij kan overleggen met zijn zusje en andere kinderen. Hij kan meegaan in andermans ideeen. Hij is meer in staat om verbaal  lastige situaties op te lossen, zijn boosheid onder controle te houden of verstandiger te uiten.

In eerste instantie was het voor hem ontspannend om volledig te bepalen wat er ging gebeuren. Gedurende de begeleiding leerde hij steeds beter te accepteren dat anderen iets aan zijn spel toevoegden, een nieuw spel introduceerden  en af en toe zelfs “nee” zeiden tegen zijn spel.

Het is gelukt om te laten ervaren dat iedereen andere dingen kan willen en dat het belangrijk is om daar dan ruimte voor te maken en goed naar elkaar te kijken en te luisteren. Het is niet zo dat ze nu nooit meer conflictjes hebben, maar ze hebben wel beduidend minder onenigheid en kunnen ook een tijdlang zonder mijn directe toezicht samen spelen. Natuurlijk blijft het nodig om dit regelmatig te herhalen en te blijven oefenen, maar door de begeleiding kan ik dit nu zelf met ze doen.

Volgend spelen is heel erg fijn. Zowel voor de kinderen met ASS als voor kinderen zonder. Het is prettig voor een kind om helemaal te mogen bepalen wat er gaat gebeuren, in een spelsituatie uiteraard. Naarmate er meer gespeeld wordt en het kind heeft ervaren hoe het is om helemaal te mogen sturen kan er ook wat meegestuurd en bijgeschaafd worden. Hierdoor kan van alles geoefend worden met een kind.

moeder van Lucas, 6 jaar, PDD-NOS

 

Evaluatie Spelbegeleiding voor onze dochter van 7 jaar met ASS
Vanaf maart 2010 tot juni 2012.
Onze dochter is veranderd van een dwingend-claimend kind, dat zonder begeleiding en constante ondersteuning van een ouder niet kon spelen naar een ontspannen kind dat zelf kan spelen, zelf activiteiten kan kiezen soms met behulp van een plandoosje met activiteitenkaartjes. Rekening kan houden met een ander op de dagen dat ze zelf goed in haar velletje zit. Voorheen had ze zelfs geen notie van andere kinderen. Ze kan met haar broer om de beurt spelen. Ze is gegroeid in het bedenken van een spel, ze heeft haar fantasie ontwikkeld, voorheen was het voornamelijk imitatie. op dit moment is er veel afwisseling in spel mogelijk, voorheen speelde ze altijd hetzelfde.
Ineke kwam bij ons thuis, met onze gewoontes, ons speelgoed en onze kinderen. We hebben samen persoonlijke doelen bedacht die regelmatig bijgesteld zijn. Door goed overleg te hebben tijdens het spelen maar ook door overlegsituaties ‘s avonds is Ineke altijd bij de tijd. Ze kan rekening houden met spontane spelsituaties die ontstaan. Door onze dochter te volgen is er veel vertrouwen ontstaan. We zijn begonnen met twee uur per week, later hebben we iets geminderd door het drukke programma van onze dochter.

Ineke mag onze ervaringen delen, daarbij onze namen noemend. We zijn enorm tevreden over de begeleiding van Ineke bij ons thuis. We hopen dat de regering inziet dat kinderen met ASS kunnen groeien in hun ontwikkeling maar dat daar wel geld voor vrijgemaakt moet worden.
We raden ieder Ineke aan, zij heeft onze dochter helpen groeien als een bloem in de knop. We hopen dat ieder van haar diensten gebruik kan maken.

Fam. krikke met dochter Linde (7 jaar )


Ik heb mijn verleden een plekje kunnen geven en ik ben erachter wat er nou precies aan de hand is met mij. Ik heb via tekeningen kunnen aangeven hoe ik mij voelde. Dat was fijn want ik kon niet zo goed over mijn gevoel praten, maar zo wel.

De begeleiding heeft geholpen. Ik ben meer zelfverzekerd, durf mijn eigen mening weer te geven. Sta veel positiever tegenover het leven. Heb weer zin in dingen en onderneem ze ook. Ik heb mezelf weer.

Jonge vrouw, 21 jaar