Kinderen

Kinderen die gevoelig zijn hebben een andere aanpak nodig. In hun ervaringen zitten vaak situaties waar de invloed van de ander een grotere rol speelt dan bij minder gevoelige kinderen.

De begeleiding bij OptiZorg is uitsluitend geschikt voor kinderen die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor zichzelf. Een kind dat in deze doelgroep valt kan ook wel autisme hebben. Ook zij hebben soms last van de overweldiging van anderen die op hen af komt. In een eerste gesprek kunnen we bekijken of jullie als ouders maar ook je kind uit de voeten kan met mij en mijn manier van werken.

Voor ernstige stoornissen raad ik u aan contact op te nemen met professionals op dit gebied.

 

Wat doe ik in de begeleiding naar weerbaarheid & vermindering overprikkeling

Soms laten kinderen de ander te veel binnen. Op grond daarvan worden de woorden van de ander iets wat op het kind inwerkt. Deze inwerking zorgt voor pijn en allerlei andere gevolgen.

Zoals:

Je kind gaat sommige activiteiten niet meer aan.

Stopt er (soms gedeeltelijk) mee contact te maken met anderen.

Je kind doet precies wat andere kinderen zeggen en brengt zelf niets in.

Je kind voelt zich overprikkelt of het ervaart zijn hoofd als vol.

Je kind heeft zijn eigen manier van zijn opgegeven

 

Op andere momenten en bij veilige personen kan er dan juist weer veel woede en overheersend gedrag uitkomen.

Door aan de slag te gaan met het herstel van de Eigen Kleur, de eigenheid van het kind, kan dit allemaal weer tot gezonde activiteiten en manieren van omgaan met de ander worden.

 

De eerste coachingssessie

De eerste keer komen jullie (bij 1 oudergezinnen is altijd toestemming van de andere ouder noodzakelijk) samen met het kind vertellen wat er aan de hand is. Ik stel vragen en het kind vertelt en tekent zoveel mogelijk wat er is. En u als ouder mag aanvullen en als dat nodig is uw kant van het verhaal vertellen. Tijdens de eerste bijeenkomst kijken we wat er aan de hand is en wat de wensen zijn. Aan het einde van de eerste bijeenkomst kunnen jullie kiezen om door te gaan met de vervolgsessies.

Het vervolg

De vervolgbijeenkomsten zijn er om alles wat het kind in de weg staat om goed met moeilijke situaties om te gaan op te lossen. Dat doen we in rollenspel en in een speciale gevoelsacceptatie oefening. Als het nodig is bekijken we ook een eerdere situatie die invloed heeft nu. Door het tekenen, vertellen en het spel leren de kinderen hoe de situatie gemakkelijk kan worden.

Het resultaat voor het gevoelige kind.
Kinderen die bij OptiZorg komen laten zien dat ze zich kunnen openen. Ze kunnen vertellen wat er is en samen met mij en u via rollenspel leren om hun problemen op te lossen. Ze verliezen de last die ze droegen en gaan vrolijker door het leven.

Kinderen en ouders

Het kan zijn dat er meer nodig is dan alleen de begeleiding van uw kind. Dat u situaties met uw kind kent die moeilijk zijn. U kunt dan voor uzelf aparte sessies afspreken. We bekijken dan samen welke belemmeringen u tegenkomt. Uiteraard werken we toe naar de oplossing hiervan.

 

Volwassenen en kinderen die sessies bij OptiZorg volgen gaan vooruit. Onderstaand een aantal van hun ervaringen.

 

Mijn dochter heeft haar probleem uitgelegd en heel vaak getekend en gevoeld in een hoepel. Het probleem werd minder en ging uiteindelijk weg na een aantal sessies. Ze heeft ook rollenspelen gedaan om meer voor zichzelf op te komen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Het effect is dat mijn dochter zich weer goed voelt, meer zelfvertrouwen heeft en meer voor zichzelf op komt.

Moeder meisje, 8 jaar


Ik heb als effect ervaren dat ik veel meer ontspannen ben. Heb bijna geen last meer van mijn zenuwen. Ik durf meer voor mezelf op te komen. Ook kan ik meer de gebeurtenissen van een paar jaar geleden (slechte werkervaring) loslaten. De begeleiding van Ineke bevalt goed, in een prettige ontspannen manier, waar je jezelf kunt zijn.

Vrouw, 40 jaar


Ik heb mijn probleem getekend en rollenspelen gespeeld. En ik heb verteld wat er is en wat ik wil veranderen. Ik voel me nu veel zekerder en durf meer. Wat er nu anders is, is dat ik me nu anders opstel. Ik voel me niet meer minder dan de rest.

Meisje, 15 jaar

 

Mijn kinderen hebben via het “ samen spelen” geleerd om beter naar elkaar te luisteren en om elkaars ideetjes te proberen te begrijpen en samen te voegen tot een nieuw spel. Ze hebben geleerd om met lastige situaties om te gaan en dan goed te overleggen om tot een goede oplossing te komen. Lucas voor wie de begeleiding bedoeld was kan nu zelfstandiger spelen. Hij kan zichzelf langer vermaken. Hij kan overleggen met zijn zusje en andere kinderen. Hij kan meegaan in andermans ideeen. Hij is meer in staat om verbaal  lastige situaties op te lossen, zijn boosheid onder controle te houden of verstandiger te uiten.

In eerste instantie was het voor hem ontspannend om volledig te bepalen wat er ging gebeuren. Gedurende de begeleiding leerde hij steeds beter te accepteren dat anderen iets aan zijn spel toevoegden, een nieuw spel introduceerden  en af en toe zelfs “nee” zeiden tegen zijn spel.

Het is gelukt om te laten ervaren dat iedereen andere dingen kan willen en dat het belangrijk is om daar dan ruimte voor te maken en goed naar elkaar te kijken en te luisteren. Het is niet zo dat ze nu nooit meer conflictjes hebben, maar ze hebben wel beduidend minder onenigheid en kunnen ook een tijdlang zonder mijn directe toezicht samen spelen. Natuurlijk blijft het nodig om dit regelmatig te herhalen en te blijven oefenen, maar door de begeleiding kan ik dit nu zelf met ze doen.

Volgend spelen is heel erg fijn. Zowel voor de kinderen met ASS als voor kinderen zonder. Het is prettig voor een kind om helemaal te mogen bepalen wat er gaat gebeuren, in een spelsituatie uiteraard. Naarmate er meer gespeeld wordt en het kind heeft ervaren hoe het is om helemaal te mogen sturen kan er ook wat meegestuurd en bijgeschaafd worden. Hierdoor kan van alles geoefend worden met een kind.

moeder van Lucas, 6 jaar, PDD-NOS


Ik heb mijn verleden een plekje kunnen geven en ik ben erachter wat er nou precies aan de hand is met mij. Ik heb via tekeningen kunnen aangeven hoe ik mij voelde. Dat was fijn want ik kon niet zo goed over mijn gevoel praten, maar zo wel.

De begeleiding heeft geholpen. Ik ben meer zelfverzekerd, durf mijn eigen mening weer te geven. Sta veel positiever tegenover het leven. Heb weer zin in dingen en onderneem ze ook. Ik heb mezelf weer.

Jonge vrouw, 21 jaar