Tarieven

Consulttarief binnen organisaties en instellingen

€ 90,- per uur

Coaching 

Uurtarief privépersonen en kinderen € 70,00 per uur

Bescherming

Ik ben aangesloten bij het NIBIG en bij de NVRT. Ik maak gebruik van technieken uit de regressietherapie en ben daar in opgeleid. Om die reden ben ik aangesloten bij de NVRT.

Mijn lidmaatschap bij het NIBIG zorgt voor de noodzakelijke bescherming van u als klant door een degelijke klachtenbehandeling te leveren aan u mocht uw begeleiding niet naar tevredenheid zijn verlopen.

Klachtenregeling

Als professioneel therapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, alsmede lid van het NIBIG die beiden de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaken, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen.

U kunt dan de volgende weg bewandelen:

  1. U meld zich in eerste instantie bij mij. We proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen.
  2. Komen wij er samen niet uit dan meld u zich bij het NIBIG. Zij zullen u verder begeleiden in het proces dat volgt indien de klacht niet in een gesprek met ons beiden kan worden opgelost. Volg dan de link van het NIBIG. https://nibig.nl/voor-clienten/klachtenclient
  3. Als de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat heeft, zal deze functionaris u aangeven hoe u de klacht kunt indienen bij de Geschillencommissie waar ik ook bij aangesloten ben.