Volwassenen

Bewust er zijn

Van van alles kun je van slag raken en niet meer herstellen. Soms is dat zo in het leven van een gevoelig persoon.

Daar niet dramatisch maar sterk mee omgaan is mijn devies.

Ik leer je ja zeggen tegen wat je voelt en het zo mogelijk oplossen door het te omarmen in je eigen acceptatie.

Er wordt toegewerkt naar niks en niemand meer veroordelen inclusief jezelf en contact maken met wat er nog meer is in het leven.

Weerbaarheid

Ook jij kunt de weerbaarheidssessies doen die OptiZorg bied. Zelf weer weerbaar zijn en je als jezelf gedragen in allerlei situaties is het doel van deze sessies. Als bijeffect merk je dat je je niet meer zo veel van anderen aantrekt. Dat je je niet meer overweldigd voelt door de energie of uitdrukkingen van de ander.

We oefenen dit ook in nagespeelde moeilijke situaties. De moeilijke gevoelens worden geaccepteerd waardoor ze de blokkerende werking verliezen. Daarna kan jij weer “nee” zeggen, je mening uiten, kortom jezelf volgen in de communicatie naar de ander.

Resultaat voor hoogsensitieve personen

Volwassenen die de begeleiding van OptiZorg hebben gevolgd kunnen weer vanuit zichzelf op anderen reageren. Ze voelen zich lichter en meer ontspannen. Woede, teleurstelling en verdriet hebben zich dan opgelost. Lees hier meer over de ervaringen en resultaten van anderen.

Volwassenen en kinderen die sessies bij OptiZorg volgen gaan vooruit. Onderstaand een aantal van hun ervaringen.

 

Mijn dochter heeft haar probleem uitgelegd en heel vaak getekend en gevoeld in een hoepel. Het probleem werd minder en ging uiteindelijk weg na een aantal sessies. Ze heeft ook rollenspelen gedaan om meer voor zichzelf op te komen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Het effect is dat mijn dochter zich weer goed voelt, meer zelfvertrouwen heeft en meer voor zichzelf op komt.

Moeder meisje, 8 jaar


Ik heb als effect ervaren dat ik veel meer ontspannen ben. Heb bijna geen last meer van mijn zenuwen. Ik durf meer voor mezelf op te komen. Ook kan ik meer de gebeurtenissen van een paar jaar geleden (slechte werkervaring) loslaten. De begeleiding van Ineke bevalt goed, in een prettige ontspannen manier, waar je jezelf kunt zijn.

Vrouw, 40 jaar


Ik heb mijn probleem getekend en rollenspelen gespeeld. En ik heb verteld wat er is en wat ik wil veranderen. Ik voel me nu veel zekerder en durf meer. Wat er nu anders is, is dat ik me nu anders opstel. Ik voel me niet meer minder dan de rest.

Meisje, 15 jaar

 

Mijn kinderen hebben via het “ samen spelen” geleerd om beter naar elkaar te luisteren en om elkaars ideetjes te proberen te begrijpen en samen te voegen tot een nieuw spel. Ze hebben geleerd om met lastige situaties om te gaan en dan goed te overleggen om tot een goede oplossing te komen. Lucas voor wie de begeleiding bedoeld was kan nu zelfstandiger spelen. Hij kan zichzelf langer vermaken. Hij kan overleggen met zijn zusje en andere kinderen. Hij kan meegaan in andermans ideeen. Hij is meer in staat om verbaal  lastige situaties op te lossen, zijn boosheid onder controle te houden of verstandiger te uiten.

In eerste instantie was het voor hem ontspannend om volledig te bepalen wat er ging gebeuren. Gedurende de begeleiding leerde hij steeds beter te accepteren dat anderen iets aan zijn spel toevoegden, een nieuw spel introduceerden  en af en toe zelfs “nee” zeiden tegen zijn spel.

Het is gelukt om te laten ervaren dat iedereen andere dingen kan willen en dat het belangrijk is om daar dan ruimte voor te maken en goed naar elkaar te kijken en te luisteren. Het is niet zo dat ze nu nooit meer conflictjes hebben, maar ze hebben wel beduidend minder onenigheid en kunnen ook een tijdlang zonder mijn directe toezicht samen spelen. Natuurlijk blijft het nodig om dit regelmatig te herhalen en te blijven oefenen, maar door de begeleiding kan ik dit nu zelf met ze doen.

Volgend spelen is heel erg fijn. Zowel voor de kinderen met ASS als voor kinderen zonder. Het is prettig voor een kind om helemaal te mogen bepalen wat er gaat gebeuren, in een spelsituatie uiteraard. Naarmate er meer gespeeld wordt en het kind heeft ervaren hoe het is om helemaal te mogen sturen kan er ook wat meegestuurd en bijgeschaafd worden. Hierdoor kan van alles geoefend worden met een kind.

moeder van Lucas, 6 jaar, PDD-NOS


Ik heb mijn verleden een plekje kunnen geven en ik ben erachter wat er nou precies aan de hand is met mij. Ik heb via tekeningen kunnen aangeven hoe ik mij voelde. Dat was fijn want ik kon niet zo goed over mijn gevoel praten, maar zo wel.

De begeleiding heeft geholpen. Ik ben meer zelfverzekerd, durf mijn eigen mening weer te geven. Sta veel positiever tegenover het leven. Heb weer zin in dingen en onderneem ze ook. Ik heb mezelf weer.

Jonge vrouw, 21 jaar