Voor wie

Wanneer kan de begeleiding van OptiZorg geschikt zijn?

Voor uw kind

U kunt zich melden bij Optizorg als uw kind hooggevoelig of een vorm van autisme heeft en:

 • zichzelf niet meer is
 • zich overweldigd voelt door anderen
 • daadwerkelijk wordt overruled door anderen
 • zich de mindere voelt terwijl dat niet logisch is
 • niet voor zichzelf kan opkomen
Tegelijkertijd is een zin en inzet tijdens de begeleiding nodig van uw kind. Zij of hij zal altijd gevraagd worden of hij of zij wil. Als uitzondering kan er worden gehouden aan de aansturing van ouders indien Optizorg dit initiatief begrijpt en kan ondersteunen.

U kunt terecht bij OptiZorg als u hooggevoelig bent en:

 • u een teveel aan emoties ervaart
 • u zich niet stevig kunt opstellen naar overheersende types
 • u handreikingen wilt in het omgaan met uw kind
 • u zich graag anders wilt gedragen, maar alleen met dit voornemen lukt het u niet
 • u meer uzelf wilt zijn in allerlei situaties
 • u uw perfectionisme wat wilt indammen
 • u uitgeput raakt van het aanpassen aan een ander
 • mensen u gemakkelijk kunnen overrulen
 • u een emotioneel lastige periode in uw leven ervaart
 • u nu eindelijk wel eens rekening wil gaan houden met uzelf, zonder anderen tekort te doen
 • grenzen wil leren stellen naar uw kind of anderen
 • positief wil leren zijn naar uw kind
 • u een weg wilt vinden in het omgaan met hoogsensitiviteit
 • u een vorm van autisme heeft en de oude gevolgen van hoe anderen met je zijn omgegaan wilt loslaten
 • u wilt leren om volgend te spelen met uw kind met autisme of uw kind met hooggevoeligheid

Voor uw gezin

Zijn er problemen in uw gezin dan kunt u ook terecht als:

 • u wilt leren hoe u om kunt gaan met uw hoogsensitieve kind