Weerbaarheid en kinderen

Wat doen we aan weerbaarheid.

De kinderen bespreken en tekenen eerst wat zij moeilijk vinden. Door de ontspannen sfeer lukt dit vaak goed. Soms schrijven ze de antwoorden op papier.  Daarna gaan we de situaties die moeilijk waren spelen. Dit kan op school zijn, thuis of op een club. Ergens wordt het moeilijk in de situatie. Dat moeilijke moment is erg belangrijk. Het kind tekent zijn gevoel. We gebruiken een hoepel om dat gevoel op te lossen. Daarna spelen we het stukje nog een keer.

Het effect, meer weerbaar, het pesten stopt

Doordat we aandacht geven aan het gevoel dat vroeger best wel vaak tegenwerkte is het effect groot. De kinderen lossen op wat in de weg zit en ervaren in het spel dat ze zich nu al anders voelen. Dan kunnen ze ook anders met de situatie omgaan in het echt. Heel vaak stoppen pesterijen en stopt het gevoel slachtoffer te zijn. Kinderen melden dat ze zich niet meer minder voelen.

Kijk bij ervaringen en resultaten om te kijken wat de kinderen zeggen.

Hoe vaak

Ervaring leert dat de kinderen 2 tot 6 sessies nodig hebben om zich weer lekker te voelen. Kinderen met traumatische ervaringen en de kinderen met autisme hebben langer nodig. Maar ook voor hen geld dat een sessie of 6 al wel merkbare resultaten geeft. Zij hebben meer herhaling nodig en zijn langer bezig met het oplossen van tegenwerkende gevoelens. U moet rekening houden met 10 tot 20 sessies.

Ouders zijn er bij

Tijdens de sessies is het heel fijn als 1 van de ouders erbij is. Voor het kind. Maar ook voor u, de ouder. U krijgt zo een beter begrip voor uw kind. Ook is het zo dat het voor het kind te veel gevraagd is om na de sessie ook nog te vertellen hoe het was. Om die reden is het handig dat u er bij bent. Bovendien krijgt u in de sessies aanwijzingen hoe u nu het beste om kunt gaan met uw kind.

Kinderen tot 7 jaar met autisme

Jonge kinderen kunnen beter via volgend spel bij u thuis begeleid worden. Zij hebben veel meer problemen met contact met de ander als andere kinderen. Het is goed voor hen om in kleine stapjes iets meer te leren over het omgaan met de ander. Ik doe dit graag in samenspraak met u de ouder(s).

Lees verder over spel bij autisme>